Tôi đã nghiện! Còn bạn thì sao? TOP NHỮNG BẢN NHẠC ĐIỆN TỬ GÂY NGHIỆN SỐ MỘT THẾ GIỚI

Tôi đã nghiện! Còn bạn thì sao? TOP NHỮNG BẢN NHẠC ĐIỆN TỬ GÂY NGHIỆN SỐ MỘT THẾ GIỚI


[Music] [Music] [Music] [Music] [Music] when [Music] [Music] wanted me [Music] the chain [Music] [Music] something’s gonna change Chinese will meant to take something at the edge of space calling us to fly away you [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] summer in there those hazy days I do the whole world outer sphere lachchi seasons change [Music] Mountain couldn’t keep us from the sea first try [Music] Rives ever [Music] [Music] [Applause] [Music] [Music] [Applause] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Applause] [Music] you [Applause] eyes in the sky gazing far into the night I raise my hand down to the side but it’s no use cuz you can’t stop it from shining through it’s true baby ever [Music] won’t you do you [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] gazing far into the night and I raise my hand and to the fire but it’s no use cuz you can’t stop it from shining through it’s you baby did you really ooh [Music] [Music] [Applause] [Music] yeah [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Applause] [Music] [Music] [Applause] [Music] [Music] [Music] I [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Applause] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Applause] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music] [Music] [Music] [Applause] [Applause] [Music] everything changes [Music] life [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] you [Music] [Music] [Music] in silent calm before the storm [Music] Jules behind the throne [Music] James’s stores me we do fly reason and [Music] living the tree yours and mine you [Music] strong in every step tomorr chasing the star watching [Music] [Music] [Music] [Applause] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] here we go [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] [Music] you [Music]

100 COMMENTS

    ♪ Thế là video đã đạt được hơn 35.000.000 lượt xem rồi và cũng là hơn 2 năm kể từ ngày mình đăng video này! 😊
    ➥ Mình muốn gửi cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ kênh Yêu trong suốt những năm qua. Các bạn đã cùng mình trải qua rất nhiều thăng trầm của kênh kể từ khi kênh được thành lập cho đến giờ, vui có buồn có… Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình Yêu các bạn! 🤗

    Qúa hay cho môt lai 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎

    Language difference is quite troublesome. We can only listen music, but can't watch full edm because we don't know the name

    Wow bài hát vì tất cả bài hát hay quá hay quá hay quá tuyệt vời Tuyệt vời Tuyệt vời 😉😉😉😍😍😍😍😍😚😚😚😎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *