เที่ยวงานอาหารไทยๆ ไปถ่ายรูปชานมยักษ์ 3 เมตร

เที่ยวงานอาหารไทยๆ ไปถ่ายรูปชานมยักษ์ 3 เมตร


Welcome to the channel Bearhug. What is this? Bearhouse’s giant boba milk tea cup. This is for photographing. There is not only the giant cup, but also the BBQ Plaza pan. It seems like I’m too short. How tall is this cup? Three? What? Three inches. (It’s actually three meters) Don’t forget to take photos. 5-6 people can get in there, or even 7-8 persons. Some of you might not know the price, it’s 100,000 THB! So please do take photos before it has no value. Here it comes to the back of the 100,000-THB cup. Look at her. Normally, there is no black steps here. She gets it by herself. When? When what? When will you get down? Make it count. I’m hungry now. 100,000 THB divided by 4 days is equal to 25,000 THB per day. What is she calculating? The event is called “Punpro FAT FUN FIT”. What is Punpro? It’s the Facebook page that promotes interesting promotions for their followers. And then they have a lot of clients, so their organization gets bigger. This is their first event. It’s like Krua Khun Toi. One day, Punpro will be at Muang Thong Thani. The reason we’re here today is because Punpro is the first page that reviewed our Bearhouse. They promoted us before we did it. They work so fast. Their staffs are almost everywhere. Whenever there are new shops popped up, Punpro gets it first. Here are the lists of all shops at the event. A lot though. Tissue garlic chive dumpling! Are they gonna put some tissue inside? No! Pang Lung Cheoy Chokchai 4. Crepe Yeun Nan. Did they do it on purpose? Crepe Paa Cheoy is also in Chokchai 4. Typo? Siri! Not me! It looks familiar. There are lots of promotions here. I will summarize it for you. If you come to the event, you can read it here. Yeah. Let’s go. Oh, it’s so easy like you’re thoughtless. If you come to the event that have its application, you should try download their application so you can redeem a lot of things inside. But on the day that we upload the video, which we aren’t sure that it will be done on time or not, the event takes place until February 16, 2020 though. Okay Siri, upload it today then. It looks so yummy. Are you selling buns only? Yes. What kind of buns? It’s the butter cream bun made by Toey and Perth from Masterchef Season 3.
(Trying to eat it sneakily) Wait. How many cup did you take? I think three. How come the bun itself is so delicious? Yeah, why is it so soft? When they see us enjoy with the bun, they let us have some more. Thank you. The bun is so soft, their filling is not too rich, it is a bit salty and it smells so good. The filling is so good. What is the name of your brand? Please give us the brand. Peatery by Toey and Perth from Masterchef Season 3. You can visit them in this event. It’s yummy. Thank you. Tang Yuan. Why is it so big? Have you paid yet? She lets me try. Mimi Dessert Cafe. It’s so soft. Sticky… There are still many to go. Which booth? It’s Mimi Dessert Cafe guys. You can visit her here also. For those who will come to the event, just visit every shop. IRVINS fish skin. Two years ago, one of my seniors who worked in Singapore told me that There is one fish skin brand which you needed to reserve in advanced for 4 months and it is only available in Singapore. 4 months. When you sent a message, they would reply you back in 4 months. If you ask me how it tastes, I like it while some said it’s not that wow. For me, I like it because it’s not oily. If you eat it with rice or boiled rice, it’s very enjoyable. This is a historical coffee shop located in some area in China Town. Since 1952. We once went to this coffee shop with Mario but we couldn’t film it because there were a lot of his fans. It’s an authentic eatery, especially for their historical name plate. Do you guys wanna taste it? Who do you ask? Myself. Kope..Kope..Hya Tai Kee Pe Pe Hya Pe Hya Tai Kee. They lost one of the ‘e’ there. There was once an tone marker there also. May I have a boba milk tea size s please? May I get it for free? Sure. Would you like to have our ice cream also? Buy 1 get 1 for free for the price of 89 THB. I would like to have it all. Okay. Wait. Buy 1 get 1 for free and you will get 8 of them?! No. This one gets this one and another one gets this. Thank you. How come you review you own cafe? This is a well-known cafe in Siam Square. I am just complementing myself though. The highlight is our fresh made mochi bearhouse boba. In the future, the owner will have more products made of mochi. They have plan to do fresh made boba in front of their customers. The operation is still in progress, not 100% yet. But in the future, there will be a self service zone to get your own boba. In this event, there are two things that you can them for free, SF’s popcorn and Bearhouse. (It’s on a golden hour in the event)
In this event, there are two things that you can them for free, SF’s popcorn and Bearhouse. (It’s on a golden hour in the event) There is also the buy 1 get 1 for free ice cream. Our purpose for the event is that we don’t come to get profits, but to test our customers. and to give happiness also. Bua Loy. (Thai glutinous rice balls) I can’t stand to this kinda thing. Bua Loy please. I am so into desserts. She doesn’t like just any kinds of desserts, but she likes something chewy and sticky. Did you make rice balls by yourself? Yes. There is no food coloring at all. Wow, it’s natural. Where is your shop located? We have no shop, only booth. If we are not here at Punpro FAT FUN FIT…what is the event called again? Punpro FAT FUN FIT. We might not have a chance to eat it. Only booth. Here it is, wow! The uncle told me that the rice balls are all natural. It’s all natural food coloring. The coconut milk is so yummy. In fact, Bua Loy should have been registed in Thailand’s national dishes. The foreigners normally have Pad Thai, Tom Yum Goong, sticky rice with mango. I think Bua Loy should be in the list because it is unique and no one can do it better than us. The shop name is Hnom Hnom Hnom…what is your shop name again? Hnom Hnom Hnom. Calm down. You will get too full. So yummy. It’s very hard to find. Actually, the good one for me is in Nan province, Pa Nim’s Bua Loy. The uncle just give to us, fresh vegetable rice wrap. He said it’s on his treat. This is worth the event with a lot of promotions. Mookrob rgong is the shop with very pretty shop’s owner. So he is now searching for the owner’s instagram account. He is working on it? Buy me a crispy pork belly. Which booth? This one. Let’s go now. Why does he look abnormal. Are you the owner? Is it your father’s recipe or your own? It’s my grandpa recipe. Oh, grandpa. Do you often have guys firting on you? Yeah, kinda. Today, this guy would like to firt you. He is really shy. Let’s see how crispy it is. Can you chop a new piece? Its skin is the same all over. The pork belly skin? Her skin. She is chopping it for us! It sounds so great. Not yet. How long have you been selling this? Around 2 years already. It’s the succession in my family business. (Chop Chop Chop) Wow, it looks so nice. What is outstanding about Mukrob rgong? Its skin is so crispy unlike others. You must try. Both of them? (Yummy) Her eyes popped out. Wow, its skin is so crispy. Their signature is no other than its crispy skin. You can hear this out again. How come you eat it a lot and not gaining weight? I eat it one piece per day. Only a piece per day? I’m done. I kinda wonder, as you can see that new generations do not often want to continue their family businesses, and how come you do it? I have been through many businesses and they didn’t work, but this one works and I continue. -It’s really good.
-Please come visit us. You can follow us at @mukrob.rgong. Are you gonna come until Sunday? Yes. Please come and see this cute shop’s owner. It isn’t yummy at all. Yeah. Please give me this one. Let me feed you. You are my man. Look at this. But never mind, after we finish eating it, As this event is called Punpro FAT FUN FIT, there are FIT activities. We will send our representative to do the activity. Behind us is where you get fit.
We will send our representative to do the activity. Behind us is where you get fit. Let’s see our representatives. So, there willl be lights and you should step on it. Like a dance game! Yeah. Dance like Taiwan..
Like a dance game! Yeah. Dance like Taiwan.. Watch out for crispy pork! Don’t fall on crispy pork!! You guys go play outside! Lol. Why so serious? They try to cheat using every possible way. Oh, so they have to step on the lights as indicated. Can you guys
show us some Taiwanese moves? Freaking tired. So I won! You can win this thing. You carried me out of the competition. Here we are at No Brand Milk Tea. This kinda goes viral on social networks since you can’t find it
anyway, only delivery available. Via Grab, GET and so on. What you can learn from this is that for those who don’t want
to manage actual stores and staff, you can use delivery service. Like Bua Loy shop earlier and many other shops we’re visiting. Why called “No Brand”? I’ve asked them and got some very interesting insights. They had no idea about the name. So they went for “No Brand”. I heard that this place is awesome. Look at how all movie stars go there. No need to decorate! Just use photos of stars! The chili!!! [Rich and Tasty Paste +10] Well-seasoned! Bring all the spices!
[Rich and Tasty Paste +10] [Hotness +10] Tell you what,
the most searched keyword is “Yum (Spicy Salad)”. And “Khao Mun Gai (Boiled Chicken with Rice) Most of them are Thai. And guess what spicy salad usually associate with. Didn’t mean to discriminate or anything,
it’s said that transgender is a symbol of spicy salad. Maybe because of After Yum trend. It’s where transgender food bloggers go to do a review. Chalerm Sri even released a song that says.. [Chalerm Sri’s Song about transgender eating spicy salad] I’m kind nervous that we’re mentioning this topic. It’s nothing. I only talk about internet facts. Anyway, it’s good so people like to eat it… Please don’t be so dramatic about it? Please? We only talk about facts. Woh. Look at the color! Yolk! [Yummy!] So good! Try this Siri! So good! What’s so special about this comparing to others? It’s so tasty and well-seasoned. So good! I don’t eat hot food but this one is totally fine. Spicy salad is very trendy now. Like one of Thailand’s signatures. If your foreign friends visit Thailand, besides Tom Yum Koong you should recommend this. Consist of chili, lime, fish sauce, and palm sugar. All so Thai! Jeed’s Kanom Beung (Thai crunchy stuffed pancake) The first to separate all toppings, right? It’s my idea. But you just heard that just now? In my dream. Will they still be good like that? Here. Do this. Like this. You can customize your own. You wanna eat more or less, it’s your choice. Look so happy. [Yummy!] Sparkling eyes! Very unique. Food stylist! She hired a food stylist to create ads! Wow. So beautiful! She’s very something. You’re so cool! Many people wondered
how on earth did I come up with this. Money. Honey, it’s money. She said this is all for money. But those who work hard for money aren’t bad people. So if we’re good people with lots of money, we’ll use money for good deeds, am I right? Right. [She explained how she created a new line product to
increase revenue and she used those earned money to
increase production line in order to lower cost] [Newly grad kids sell her products
and get better margin! Helping them earn more] A real Tokyo (Thai rolled pancake) Yuk (Giant)! Woh. You can treat this as a meal. Huge! – This is for one serving?
– Yes. You guys want some? Like accepting some kind of trophy. So long! Just like a French baguette. Where would you bite? She’s biting right in the middle! In the middle!!!! Why?? And you’re still biting the middle! Why in the middle?! [Horoscope Booth] Punpro does this stuff too? You can come to eat, get fit, and read horoscope! How long have you been reading horoscope? Since 1997. [23 years already!!!] Your horoscope, if your job allows you to travel a lot then you don’t have to worry about money. Great job. You won’t be unemployed. Tons of work. No worries about neither your job or money. For love, if you have a boyfriend who works as a lawyer,
an engineer, those who fix things or help others. Like a doctor or a lawyer. Doctors can come talk to me. Good luck. Thank you. Where are you guys from? Mitr Phol Sugar. Sweet! She hasn’t eat yet. She’s blushing!
[Embarrassed] Our booth is over there. Over there. What are your recommended menu?
Give us one. My clams!!! What does it taste like? Quite big. But if you want a bigger one.. [Someone asked to take a photo with her.] Very fierce! Why are you so good at posting? Can you take a photo with our team? Come! [Attacking!] Our glasses boy just ran away! No need to eat clams. Eat the owner. What the heck are these posts? Where’s your place? Meung Thong Thani and Samrong. And we’re opening more at Thonglor and Lotus Rama 1. A lot of branches. I’m usually at Meung Thong Thani and go to others sometimes. Here they are. You have to sprinkle the onion like this. Making that mouth! You’re dropping all of them! [Suddenly,] [the moment everyone’s waiting for] [has finally come..] Woh! Sweet! It’s so sweet! Here’s the clam lover.
[Eating clam level: MAX] So good! – Right?
– Very sweet. – Sweet clam.
– So good. [Yummy!] Wide eyes! Good! Not fishy at all. The sauce helps with the greasy taste. J Hoy so good! So big! Okay. I’m full. So full. Bye guys!

100 COMMENTS

  อะไรคือการหิ้วตูดพี่บอมออกจากเกมfit😂😂😂😂

  วันที่16แล้วจร้า~~21:41จร้าา~~ไปไม่ได้จร้า฿5555555

  แก้วชานมไข่มุกยักษ์ก็ยกไปตั้งหน้าร้านดิคับ

  ไม่ได้ดู มา6เดือน ขอโทษที ไปทำงานต่างประเทศก็เลยหายไปแต่กดติดตามตลอดแชลแนลหลักๆๆ ยอมรับเลยพี่ชาน กินไม่อ้วนชะที5555

  โอ้ยยยยพี่ซาน ซีนสดบัวลอย คือนัวลิ้น ละลายไม่ไหว ทีมของหวานนนน หิววววว 🤤

  อยากกินชามุกแบร์เฮาส์อ่ะ พี่ขยายสาขามาที่เขียงใหม่ได้มั้ยคะ ^^ สัญญาว่าจะไม่ซื้อร้านอื่น555
  // เอ็นดูอ่ะอย่าดราม่าได้มั้ย 555

  ใบละ100.000 แพงจังงง…ที่เมืองกาญจน์3เมตรเหมือนกัน25.000 เอง

  นี่ถ้ามีเพื่อนเป็นพี่ซานแล้วกัดโตเกียวตรงกลางนี่คือจะกระโดดถีบเลย=_=

  11:37 ใครมีวาร์ปคนนี้บ้าง กับคนขายหมูกรอบอ่ะ ขอเถอะ

  ถ้าเอาภาษาอังกฤษมาเขียนเป็นภาษาไทย ห้ามมีตัวการันต์เด็ดขาด ครูลิลลี่สอนมาครับ😁🙏

  พี่ไม่ต้องกลัวหรอกคนไทยที่ไม่มีการไตร่ตรองแม่งชอบดราม่าไม่รู้เป็นห่าอะไรกันโง่ๆๆๆ

  นั้นพี่ซานหรอมองไกลๆนึกว่าพี่ซอฟ

  พอเห็นพี่กานต์ดูกังวลกับกระแสดราม่า ก็ใจแป้วเลยอ่ะ คืออยู่จุดนั้นคงต้องระวังหลายเรื่องมากๆจริงๆ จนบางทีก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกเลย ดูกลัวๆไปหมด ฮืออ เป็นกำลังใจให้นะคะพี่กานต์ และทีมงานทุกคนสู้ๆนะคะ 💙

  ดีใจที่ช่องพี่กลับมาสนุกเหมือนเดิมแล้ว บางทีพี่ไม่จำเป็นต้องมีสาระมากก็ได้ เพราะเราเชื่อว่าหลายๆคนก็เอาไว้ดูคลายเครียด และนั่นแหละคือประโยชน์ของคลิปพวกพี่ จุดเริ่มต้นทำเพราะมาจากความชอบยังไงก็รักษาไว้แบบนั้นดีแล้วค่ะ เป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะคะ

  เคยเจอเจ๊หอย ที่งานตรุษจีนริมเขื่อนท่าเรือมหาชัย

  13:10 ทำไมต้องกัดตรงกลางค่ะ น้องหนูมาดูน้องก็เอาไปทำตาม มันไม่มีมารยาทมากถ้าทำแค่ชิ้นตัวเองจะไม่ว่าอะไรเลย นี้ลามไปอันอื่นอีก(คลิปก่อนหน้า)

  ใครดราม่านะมึง กูจะโบกด้วยตาลปัตร!!!
  อิดอกกกก อ่อนไหวเหลือเกินนนน สงสารพี่กานต์ชห.

  13:10 ใจนึงก็หังร้อนที่พี่ซารกัดโตเกียวตรงกลาง
  อีกใจคือน่านักดีนะ เหมือนเห็นหนูแฮมสเตอร์กัดโตเกียว

  3:52 นี่คือโฟกัสพี่แว่นยกซด😂😂 มันอร่อยมากเลยใช่มั้ยคะ555+

  ทำไมรู้ทรงผมชุดพี่ซารต์น่ารักกว่าปกติเนีย

  บัวลอยเป็นอาหารประจำชาติไม่ได้เอามาจากจีนเลย

  ชานมพวกพี่แม่งโคตรอร่อย ไปกินที่สะพานตากสินมา ก่อนกินก้นึกว่าแค่ชานมธรรมดาแค่เป็นของBearhug แต่พอได้กินจริงๆโคตรอร่อยอะ เป็นความหวานที่พอดีมาก ไข่มุกก้นุ่ม อร่อยกว่าพวกKoi Kamuอีก ไม่ได้เว่อนะ นึกว่าก้แค่ชานมทำตามกระแส แต่อร่อยเฉย คือมันอร่อยที่ตัวน้ำชานมอะ หวานๆมันๆรสชาติแบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อน พอดูดไปถึงประมานครึ่งแก้วคือจัดอันดับให้เลย เป็นชานมที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมา อร่อยเฉยเลยวะนึกว่าแค่ทำตามกระแส

  ดูตอนตี 2กว่าจร้าาาาา โอ้ยยยยยหิวมาก กินอะไรก็น่ากินไปหมดช่องนี้อ่ะ
  กระเทยเปรียบเสมือนยำ ชอบๆกระเทยไทยแซ่บเวอร์ สวยปังทุกคน 💟
  👉ไม่เคยดราม่าเพราะรู้ว่าช่องนี้รักและแคร์ความรู้สึกทุกคน 💟✌

  คลิปนี้น่าจะมีพี่คิมมาตบมุกด้วยนะ(ความรุ้สึกมันมาแบบนั้น)//ตอนfitเหนจักรยาน น่าจะเปนพี่คิมมาปั่นแข่งกับทีมงานคนใดคนนึง

  ในส่วนของเรานะ ถ้าพูดนำคือสัญลักษณ์ของกะเทย เราคิดว่าใช่นะคะ ต่อให้คนทั่วไปเป็นคนพูดส่วนตัวเราไม่โกรษนะ ชอบอีกต่างหาก

  กระเทยโดนสาปให้กินยำ เพราะเป็นกระเทยก็ต้องกินยำ กินยำ กินยำ ซํา ซำสิ้

  นึกถึงหนังสือที่ชื่อว่าไขรหัสลับสมองเงินล้านอะ

  เอ็นดู แงงงง มากอดดน้าาา อย่าดราม่าใส่พี่กานนนนต์.
  ปล. พี่เรียนจบไรนะ555555555

  สงสารพี่กานต์อ้ะ อย่าดราม่าได้มั้ย คือปบบแววตาเศร้าจังเลย เราเข้าใจนะเรื่องที่พีกานแกล้งสอนให้เพื่อนขาวต่างชาติพูดคำหยาบคือเค้าก็ไปบอกเพื่อนทีหลังแล้วไง สู้ๆพี่กานต์ เมื่อไหร่แต่งกับพี่ซานอ่5555

  10:48 พูดถึงเรื่องยำภาพมันก็ขึ้นในหัวแล้วมันก็วาปมาเฉย.

  ถ้าลองเอาบัวลอยมาเป็นชาไข่มุกจะเป็นไงว่ะ 555555

  พร้อมโอนค่ะแก้วชานมแบร์เฮ้าส์ สด10บาท

  แนะนำให้เบลอหน้าคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะ ถ่ายติดเขามาโดยที่เขาไม่ยินยอมถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเนอะ ไม่อยากให้ช่องนี้โดนฟ้องขึ้นมาสักวันเพราะก็ชอบดู จะได้ไม่โดนดราม่าด้วยค่ะ

  แกกกกกก กานโคตรน่ารักเข้าใจเลยว่าคิดมาก ใส่ใจจริงๆ

  อยากให้เอาแก้วยักษ์ไปวางหน้าร้านค่ะคนมาซื้อจะได้ถ่าย

  11:04 ทำไมมมมม! เราดูช่องนี้มานานมากก มาแพ้พี่กานตอนนี้!!55555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *